donderdag 20 december 2012

We gaan naar Rome toe

De leerlingen van de vijfde klas die naar Rome gaan beginnen in januari aan hun werkstuk over ROME. In de mediatheek is een presentatie gemaakt met werkstukken van voorgaande jaren en mooie boeken over ROME

Laatste schooldag in 2012

Morgen is de laatste schooldag in 2012. Wij wensen alle leerlingen

zaterdag 15 december 2012

PC Hooftprijs voor A.F.TH van der Heijden

In de mediatheek is een presentatie gemaakt met de boeken van A. F.Th van der Heijden Zijn werken, inmiddels bijna dertig boektitels, zijn één werk. Uit het een groeit het ander, en soms is een nieuw boek nodig om een vorig boek te begrijpen.’ Aldus de jury van de P.C. Hooft-prijs 2013 over A.F.Th. van der Heijden, wiens werk zij heeft voorgedragen voor deze belangrijkste Nederlandse literaire oeuvreprijs. Het bestuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde heeft gisteren die voordracht overgenomen. Veelvuldig gelauwerd Het is de vierde belangrijke bekroning in korte tijd voor de in 1951 in Geldrop geboren schrijver. Vorig jaar werd zijn oeuvre bekroond met de Constantijn Huygens-prijs en dit jaar werd zijn roman Tonio bekroond met de Libris Literatuur Prijs en de NS Publieksprijs, waardering van zowel een vakjury als van het lezerspubliek. Eerder werden afzonderlijke werken bekroond met onder meer de F. Bordewijk-prijs en de AKO Literatuurprijs. Ongeremd en retorisch De jury, onder voorzitterschap van Rudi Wester en verder bestaande uit Arnold Heumakers, Xandra Schutte, Thomas Verbogt en Maria Vlaar, prijst in het bijzonder ook de stijl van Van der Heijden: die ‘is ongeremd en retorisch, kent weinig beperkingen en barst soms bijna uit zijn eigen zinsverband. Hij bepleit de “schittering”, en zelfs de “schittering van overbodigheid” en heeft de beschrijvingkunst in de Nederlandse literatuur tot grote hoogten gebracht.’ Met de op het eerste oog omtrekkende bewegingen van zijn pen weet hij door de weidsheid van zijn blik op zijn onderwerp, meestal de mens, ‘overweldigende caleidoscopische beelden op te roepen’. Uitreiking De P.C. Hooft-prijs is in 2013 bestemd voor verhalend proza. Hij wordt aan Van der Heijden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Letterkundig Museum in Den Haag op donderdag 23 mei, twee dagen na de sterfdag van de naamgever van de prijs, P.C. Hooft (1581-1647), onze grootste renaissancedichter. (bron: Literatuurplein)

donderdag 6 december 2012

Robert Vuijsje

De schrijver Robert Vuijsje was vanmiddag op het TBL om te vertellen over zijn schrijverschap aan de leerlingen van 5 HAVO. Zij stelden hem allerlei vragen over zijn boeken en over het belang van literatuur en lezen.
OSS - Schrijver Robert Vuijsje gaf donderdagmiddag op het TBL en Mondriaan College een lezing aan scholieren van havo 5. Hij vertelde over zijn twee boeken en beantwoordde vragen van de leerlingen. De schrijver is vooral bekend van het boek 'Alleen maar nette mensen', dat pas verfilmd is. Zowel het boek als de film slaat goed aan. “Ik kan nu leven van mijn boeken, en ik ben heel dankbaar dat me dat gelukt is”, vertelt Vuijsje. “Mensen die me persoonlijk aanspreken over mijn boeken zijn alleen maar enthousiast.” (Bron regio Oss) Dondermiddag bracht schrijver Robert Vuijsje een bezoek aan het Titus Brandsma Lyceum in Oss. Vuijsje is vooral bekend van zijn onlangs verfilmde boek Alleen maar nette mensen. Vuijsje vertelde onder andere over zijn middelbare schooltijd, zijn nieuwe boek, en zijn eerste en meteen ook meest besproken werk: Alleen maar nette mensen. De havoleeringen van het TBL maakte goed gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen. De meeste vragen gingen over alle kritiek die Vuijsje heeft gekregen op zijn eerste boek. Deze kritiek ging over alle vooroordelen die in het boek voorkomen. Volgens sommige media waren die racistisch van aard. Bron: Brabants Dagblad.

donderdag 15 november 2012

Pesten

In de mediatheek is een presentatie gemaakt met boeken over pesten.
Meer dan 350.000 kinderen en jongeren in Nederland gaan dagelijks gebukt onder pesterijen. Nog eens 250.000 volwassenen kampen ook met dit probleem. Iedereen plaag t wel eens. Maar in tegenstelling tot pesten zijn bij plagen de plager en de geplaagde gelijkwaardig aan elkaar. De geplaagde kan zich doorgaans goed verweren en plaagt ook wel terug. Bij pesten is er geen sprake van gelijkwaardigheid en heeft de pester ook de intentie om een ander echt te kwetsen. Pesten heeft tevens een systematisch karakter. Kinderen, maar ook (jong)volwassenen die gepest worden kunnen naast de lichamelijke kwetsuren die zij oplopen, op den duur psychische problemen krijgen. Vooral op scholen wordt er vaak gepest. Geschat wordt dat 1 op de 4 (bijna 23%) leerlingen uit het basisonderwijs regelmatig wordt gepest. In het voorgezet onderwijs overkomt dat 8% van de leerlingen. Tegenwoordig probeert men via preventieprogramma's, schoolreglementen en/ of steun voor de slachtoffers het pesten terug te dringen. Pesten in de werksituatie noemt men vaak mobbing, afgeleid van het Engelse woord mob, wat meute of groep betekent. Het wordt vaak genegeerd of doodgezwegen. Degene die het treft raakt soms overspannen en meldt zich ziek. Volgens cijfers van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Leiden worden drie op de tien werknemers regelmatig gepest, en één op de tien zelfs in ernstige mate. Bedrijfseconomische redenen kunnen misschien de doorslag geven bij de aanpak van pesten op het werk. Meer informatie op de actuele documentatiebank.

maandag 5 november 2012

De hormoonfabriek van Saskia Goldschmidt

Afgelopen vrijdag was de presentatie van het boek de Hormoonfabriek in de Groene Engel Waar gaat dit boek over?
De ondernemer Mordechai de Paauw realiseert op het einde van zijn leven dat hij niet fatsoenljk heeft geleefd. Samen met zijn broer Aron stond hij aan het begin van een groot project. Uit het slachtafval werden hormoonpreparaten ontwikkeld. Voor deze roman staat Organon en Oss centraal.Het is een fictief verhaal over de mensen die in het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw werkten in deze fabrieken en hoe de directie met zijn werknemers omging. (proefkonijnen en seksueel misbruik) De schrijfster, die een Joodse vader heeft en daarover onderzoek deed kwam tijdens haar vorige boek verplicht gelukkig deze documentatie tegen en besloot er een roman over te schrijven. Trefwoorden: Haat en nijd tussen broers, vooruitgang, macht, 2e wereldoorlog, joden, fabrieksmeisjes, testeron.

donderdag 1 november 2012

Oefenen met de krantenbank

Op youtube is een filmpje te vinden met een handleiding voor het gebruik en zoeken in de krantenbank. Handig voor profielwerkstukken.

dinsdag 30 oktober 2012

Schrijver Bernlef overleden

Gisteren, 29 oktober 2012 is de schrijver Bernlef overleden. Hersenschimmen is het boek dat het meeste door leerlingen wordt gelezen. In de mediatheek is een tentoonstelling met artikelen en al zijn boeken te zien. Hieronder de in informatie van Literatuurplein . Eind jaren vijftig verbleef (de als Hendrik Jan Marsman op 14 januari 1937 te Sint-Pancras geboren) Bernlef in Zweden. Hij kwam er in de ban van wat hij ervoer als een ‘weerbarstig’ landschap. In 1959 stuurde hij een bundel gedichten en een bundel verhalen in voor de Reina Prinsen Geerligsprijs. Voor de dichtbundel Kokkels kreeg hij de prijs, voor de verhalenbundel Stenen spoelen een eervolle vermelding. In die verhalen schreef hij over mensen in de boerendorpen rond Karlstad. In 2000 verscheen dit dubbeldebuut in herdruk bij Conserve. Vergeten en verdwijnen Vergeten, vergetelheid en onlosmakelijk daarmee verbonden verdwijnen en sterven zijn belangrijke motieven in het werk van Bernlef. Leven is een proces van voortdurend vergeten. Geheugenverlies, vergeten en verdwijnen spelen al een voorname rol in de cyclus ‘Tien verhalen uit Värmland’ in Stenen spoelen. Daarin heeft het zwijgen van de bewoners van een dorp in Zweden alles te maken met vergetelheid en dood. Ook in een roman als De maker (1971), een geraffineerd spel met werkelijkheid en met vervalsing, gaat het om het feit dat de vervalser ‘zichzelf vergeet’, dat zijn eigen persoonlijkheid verdwijnt in zijn imitaties. Hersenschimmen ‘Als iemand in de traditionele Eskimo-cultuur overlijdt, gaat zijn naam na een poos over pasgeboren kinderen. Dat is een prachtige poëtische poging de doden levend te houden. Zo’n cultuur gaat uit van een circulair tijdssysteem, terwijl wij de tijd alleen lineair opvatten.’ Dat zei Bernlef eens in een interview. Ook demente mensen houden zich niet aan de lineaire tijdsopvatting. Ze maken als het ware de cirkel rond door weer terug te keren naar het beginpunt. In Bernlefs werk is Hersenschimmen (1984), zijn roman over dementie, een logische (en in enige verhalen reeds voorbereide) stap. Hij durfde het aan te schrijven vanuit de beleving van een dementerende man.

donderdag 25 oktober 2012

Struikelstenen

Door de school is een tentoonstelling gemaakt over Struikelstenen in Oss. Oorspronkelijk heten ze “Stolpersteine” (stolpern betekent struikelen). Kubusvormige betonnen stenen met een messing bovenplaat, met daarin de tekst gegraveerd. De stenen worden geplaatst in het trottoir voor de huizen waaruit de Joden verdreven en vermoord zijn. In de mediatheek is een tentoonstelling met boeken over Jodenvervolging. Er is ook een blog met informatie over de struikelstenen in Oss.

maandag 22 oktober 2012

De leesfabriek

De Leesfabriek is een site voor jongeren (zo tussen 15 en 25 jaar). Je vindt hier de nieuwste boeken, voor en door jongeren gerecenseerd. Lees, deel en laat van je horen!

vrijdag 12 oktober 2012

De donkere kamer van Damokles

Van 1 tot en met 30 november leest Nederland De donkere kamer van Damokles van W.F.Hermans. De 5e klassen van het TBL gaan dit boek klassikaal lezen.
UIt de recensie: De meestgelezen roman van Willem Frederik Hermans (1921-1995), geschreven eind jaren ’60. Hoofdpersoon Osewoudt krijgt op de dag dat Nederland capituleert voor Nazi-Duitsland, bezoek van een Nederlandse officier in zijn sigarenwinkel. Deze Dorbeck, die sprekend op hem lijkt en met wie hij meteen een onverklaarbare verbintenis voelt, geeft Osewoudt vanaf dat moment steeds opdrachten, die hem een prominente rol in de verzetswereld bezorgen. Als Osewoudt in 1945 ontsnapt uit Duits gevangenschap en vlucht naar de bevrijde gebieden, wordt hij daar opgepakt, en blijkt dat hij juist van meervoudig landverraad wordt beschuldigd. Nergens zijn aanwijzingen te vinden voor het bestaan van de persoon Dorbeck, en Osewoudt raakt verstrikt in zijn eigen belevingswereld. Door zijn tragische jeugd, gebrek aan moraal en vreemde, onmannelijke lichamelijke trekken lijkt hij de personificatie van de kerngedachte van het boek: de niet te vinden werkelijkheid, in een chaotische en a-morele wereld. Een volstrekt origineel, onvoorspelbaar en bevreemdend boek.

Boek van de week De helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst

Op de site van leesmij.nu wordt elke week een lijstboek met filmpje besproken. Boek van de week De helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst
Je bent dertien jaar, hebt je moeder verlaten en woont bij je vader, je nonkels en je oma in Reetverdegem. Een klein dorp, vergeten op de kaart. Waar het drinken van pinten voorop staat, waar café Liers ter promotie een wedstrijd naaktfietsen organiseert en waar je oom Herman in een coma raakt, na het vestigen van een wereldrecord bier zuipen. Na een jeugd van bakken bier, bruine peuken naast het bed en zweetplekken tussen de lakens, verlaat je Reetverdegem en bouwt een carrière als schrijver op. Als je dan terugkeert na vele jaren, schrijf je een literair meesterwerk over een misselijkmakende situatie.

dinsdag 9 oktober 2012

Databanken

Alle leerlingen van de 4e klassen hebben uitleg gehad over de databanken. Hoe kom je bij de databanken? Log in bij Teletop. Ga naar informatie Ga dan naar mediatheeklinks en klik op: http://tbl.teletop.nl/tt/hhuis/courses/1112med_mediatheeknieuws.nsf De volgende databanken zijn alleen via school te raadplegen: Biblion Actuele documentatiebank - online Biblion Literom - online Biblion Uittrekselbank - online Biblion Uittrekselbank Jeugd - online Krantenbank - online Mochten er nog vragen zijn over de databanken stel ze dan in de mediatheek.

maandag 8 oktober 2012

Bibliotheekpas van de BBM

Afgelopen week hebben alle brugklasleerlingen en alle (nieuwe) leerlingen van onze school die nog geen lid waren van de BBM een bibliotheekpas ontvangen. Leerlingen kunnen gedurende hun loopbaan op school lenen in alle vestigingen van de bibliotheken in Oss, Berghem, Lith, Ravenstein, Heesch, Nistelrode , Heeswijk-Dinther, Veghel, Erp, Schaijk en Zeeland. Vanaf 1 februari 2013 kan met dit pasje ook geleend worden in de bibliotheek van Uden, Volkel en Odiliapeel. In tegenstelling tot enkele jaren geleden wordt dit pasje slechts een keer in de loopbaan van een leerling verstrekt. Dit pasje wordt jaarlijks verlengd; totdat de leerling de school verlaat. Een duplicaatpasje kost 2,50 euro. De bijpassende pincode kan de leerling in de bibliotheek opvragen.

Aura-online overal bereikbaar

Alle brugklasleerlingen zijn in de mediatheek geweest en hebben een account voor de auracatalogus aangemaakt. Altijd en overal de catalogus van de mediatheek gebruiken voor zoeken, reserveren en verlengen, en nog meer. Ga naar de website van onze school, kies rechts auracatalogus • Klik op AURAcatalogus(in de tekst) om de catalogus te gebruiken. Gebruik Mijn AuraSpace voor reserveren en verlengen. Om dit te kunnen doen moet je een account aanmaken en dat doe je zó: • Klik op Mijn AuraSpace en dan op Aanmelden • Vul je achternaam, met hoofdletter, zonder voorvoegsels (van, van der, e.d.) en je pasnummer (= leerling-nummer) in • Vul het volgende scherm zoveel mogelijk in: • Je e-mailadres, wordt gebruikt als er een gereserveerd boek voor je klaarligt • Kies bij gebruikersnaam je leerlingennummer en maak zelf een wachtwoord aan. De extra mogelijkheden gebruik je zó: • Reserveren: via Zoeken. Klik onder Details Zoekresultaat op Reserveren • Verlengen: via Mijn AuraSpace, bij Mijn uitleningen.

donderdag 27 september 2012

Read2me

De eerste bijeenkomst over read2me 2012/13 is geweest. De voorleeswedstrijd voor brugklassers. Er is nu een website waar je alles kan vinden over deze wedstrijd. De deelnemers van afgelopen jaar staan met hun voorgelezen boek op de pagina.
en op facebook kun je reacties kwijt.

woensdag 12 september 2012

Brugklasbezoek

Alle brugklassen krijgen een introductie in de mediatheek en maken een account aan voor het gebruik van de auracatalogus online

donderdag 6 september 2012

ns publieksprijs

Maak kans op een jaar lang gratis boeken! Stem op een van de 6 genomineerde boeken of op je eigen favoriet http://nspublieksprijs.nl/ De NS Publieksprijs is de prijs voor het beste boek, gekozen door het publiek. Het winnende boek mag zich Boek van het Jaar noemen. De stemperiode loopt van zaterdag 1 september tot en met maandag 15 oktober 2012.

donderdag 23 augustus 2012

Auracatalogus en facebook

Deze week is de uitleen in de mediatheek van het TBL ook weer van start gegaan. Je kunt via de online catalogus je favoriete boek op je eigen facebookpagina plaatsen Geef aan waarom anderen juist dat boek moeten lezen.

Uitleen vorig jaar

Het schooljaar is weer gestart.En welke boeken werden vorig jaar het meeste geleend voor Nederlandse literatuur?
Het gouden ei Tim Krabbe De aanslag Harry Mulisch Kaas Willem Elsschot Turks fruit Jan Wolkers De kroongetuige Maarten ‘t Hart Isabelle Tessa de Loo De kleine blonde dood Boudewijn Buch Joe Speedboot Tommy Wieringa De tweeling Tessa de Loo Bint Ferdinand Bordewijk Passievrucht Karel Glastra van Loon Hersenschimmen J. Bernlef Een schitterend gebrek Arthur Japin

donderdag 28 juni 2012

Verslag van de voorleeswedstrijd

Verslag landelijke voorleeswedstrijd Op woensdag 25 april vertrok er een bus vol met allemaal supporters op weg naar Amsterdam. Zusjes, mijn ouders en de halve klas, iedereen ging mee. Het was dan ook een gezellige reis. De voorleeswedstrijd was in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam (OBA). Hoewel het in de bus nog zo gezellig was werd het nu toch wel spannend want straks zou de finale al beginnen. Er deden 8 kandidaten mee uit 8 provincies. Even later was het zover, het was begonnen. Ik kwam als 2na laatste aan de beurt, en het ging heel goed. Maar alle voorlezers waren goed dus het was best spannend. Toen de jury zich terugtrok waren en nog er paar optredens. Onder andere dans en muziek. Nadat we daar van hadden genoten kwamen de jury leden weer terug. Alle kandidaten moesten op het podium gaan staan en we werden een voor een beoordeeld op onze voordracht. Tussendoor mochten de supporters nog zich laten horen voor de kandidaat, en mijn supporters kwamen boven alles uit! Daarna werd de winnaar bekend, ik ben het helaas niet geworden maar ik gun het de winnares ook. Ze was namelijk erg goed. Alle kandidaten kregen ook nog een prijs: bloemen en een boekenbon. Toen we weer in de bus stapten voor de terugreis heb ik nog een cadeau gekregen van mijn klas, omdat ze vonden dat ik hun kampioen was! Ik vond het een hele leuke ervaring en een hele eer dat ik sowieso zo ver ben gekomen! Groetjes Isabel de Jager, klas 1L

maandag 14 mei 2012

Glijvlucht van Anne-Gine Goemans

Glijvlucht is uitstekend geschikt als overgangsliteratuur. De taal is niet moeilijk, de gebeurtenissen volgen elkaar in razend tempo op en de roman holt naar een climax, eindigend in een nogal Hollywood-achtig feelgood-einde met een lach en een traan. Gieles, een puber, woont samen met zijn vader en diens gehandicapte broer naast een drukke landingsbaan op een spotterscamping. Zijn moeder is veel weg en werkt in ontwikkelingslanden. Gieles mist zijn moeder en hij traint ganzen en wil daarmee zijn moeder op een spectaculaire manier verwelkomen als zij terugkomt met het vliegtuig. In de tussentijd maakt hij kennis met Meike, via internet. Zij heeft moeilijkheden met haar ouders loopt weg en komt tijdelijk bij Gieles wonen. Gieles moet zijn ontluikende gevoelens voor haar een plaats geven. Ook ontmoet hij een dikke ex-geschiedenisleer in een rolstoel die alles over stoommachines weet en sluit vriendschap met hem. Bovendien vertelt deze man in een vervolgverhaal aan Gieles zijn probleem, dat ook met een vliegtuigongeval te maken heeft gehad en waardoor hij zo zwaarlijvig is geworden. Dit alles wordt zeer humoristisch verteld. Het duurde eventjes voor ik in het verhaal zat maar dan blijf je glimlachen De schrijfster: ‘Glijvlucht had ik nooit geschreven als ik niet van de stad naar een dorpje was verhuisd. Grote romantiek. Overal ganzen, meerkoeten en paling. We kregen drie kinderen in ons dijkhuis. Voor het eerst werd ik me bewust van het landschap en wat dat met je doet

TONIO

De prijs voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar gaat naar Tonio van A.F.Th. van der Heijden. De vakjury onder leiding van Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW kende deze prijs op 7 mei toe in het Amstel Hotel tijdens een galadiner voor 150 genodigden. En werd live in Nieuwsuur uitgezonden. Op de Eerste Pinksterdag van 2010 komt Tonio van der Heijden, het enig kind van A.F.Th. van der Heijden en Mirjam Rotenstreich, bij een verkeersongeval om het leven. Het is vroeg in de ochtend als hij, ter hoogte van het Vondelpark in het centrum van Amsterdam, wordt geschept door een auto. Hij wordt in kritieke toestand naar het Academisch Medisch Centrum vervoerd, waar hij diezelfde dag aan zijn verwondingen overlijdt. Tonio zal niet ouder worden dan 21 jaar. A.F.Th. van der Heijden doet het enige waar hij op dat moment toe in staat is: in zijn herinnering graven, aantekeningen maken, schrijven. Daarbij voortgedreven door twee dwingende vragen: wat gebeurde er met Tonio in de laatste uren en dagen voorafgaand aan de ramp, en hoe kon dit ongeluk plaatsvinden? Een zoektocht naar het wat en het hoe, die leidt langs verschillende ooggetuigen, vrienden, politiemensen, artsen en het mysterieuze meisje Jenny, dat in de laatste weken van Tonio’s leven een cruciale rol blijkt te hebben vervuld. Tonio vormt de neerslag van die zoektocht. Een nauwgezette reconstructie van een jongensleven en een radeloze queeste naar zin en betekenis.

Digivaardig

Het Programma Digivaardig & Digiveilig Onze samenleving wordt steeds digitaler. Het kunnen omgaan met digitale middelen is net zo belangrijk als het kunnen lezen en schrijven. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties willen er samen voor zorgen dat de digitale vaardigheid van de Nederlandse (beroeps)bevolking, het vertrouwen in ICT en internet en de digitale veiligheid vergroot. Zij slaan de handen ineen binnen het programma Digivaardig & Digiveilig

dinsdag 24 april 2012

25 april read2me finale

In Amsterdam vindt morgen de finale van read2me plaats. Isabel gaat Brabant verdedigen. wij gaan haar aanmoedigen!

donderdag 12 april 2012

Mel Wallis de Vries gewonnen met het boek Vals

Prijs van de Jonge Jury voor Mel Wallis de Vries woensdag 11 april 2012 In een afgeladen AFAS Circustheater won vanmiddag Mel Wallis de Vries de Prijs van de Jonge Jury 2012 met haar boek Vals. Er waren dit jaar ruim 7.000 stemmen uitgebracht, waarvan Mel Wallis de meeste ontving. Mel Wallis de Vries is de meest succesvolle jeugdthrillerauteur van dit moment. Haar boeken worden door een sterk groeiende groep fans verslonden. NBD/Biblion noemde haar ‘de Nicci French van de jeugdliteratuur’. ’s Morgens werd de Jonge Jury Debuutprijs 2012 uitgereikt aan Ingrid Kluvers voor haar boek Droomtuin. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een Nederlandstalig jeugddebuut dat de meeste stemmen kreeg van de Jonge Jury. De winnaars werden te midden van ruim 1.300 aanwezige jongeren bekendgemaakt tijdens de Dag van de Jonge Jury, een uniek evenement dat jongeren de kans geeft kennis te maken met schrijvers van hun favoriete boeken tijdens gesprekken, interviews en signeersessies. Ook konden jongeren een workshop freerunning, schrijven of ontwerpen volgen en waren er spectaculaire optredens van de freerunners V-Wings en Sef.

maandag 26 maart 2012

Isabel provinciale winnaar

Afgelopen vrijdag heeft Isabel de provinciale voorleeswedstrijd Read2me
in Breda gewonnen. Zij wist de zaal stil te krijgen met een fragment uit Waanzin van Sanne Wallis de Vries
Zij mag nu op 25 april naar de landelijke finale in Amsterdam. Deze vindt plaats in de OB Amsterdam. Proficiat en veel succes in de finale! Perbericht: BREDA/OSS - Isabel de Jager heeft zich gekroond tot 'voorleeskampioen van Noord-Brabant'. De Osse klopte in de finale van de voorleeswedstrijd Read2Me voor leerlingen uit de brugklas in Breda tien medefinalisten.
Winnares Isabel de Jager De scholier van Hooghuis locatie TBL kreeg vijf minuten om voor te lezen uit het boek 'Waanzin' van Mel Wallis de Vries. De jury was onder de indruk en koos de Osse tot winnaar. Ze won vier kaartjes voor de Dag van de Jonge Jury én een Meet & Greet met haar favoriete schrijfster. Ook gaat ze door naar de landelijke finale op woensdag 25 april in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam, waarin winnaars uit heel Nederland strijden om de beste voorlezer uit de brugklas van het land te worden.

zaterdag 17 maart 2012

Karin in kliknieuws

Schrijfster krijgt Groene Engel stil OSS - Stil was het donderdagmiddag in de overvolle zaal van de Groene Engel. Leerlingen van verschillende middelbare scholen uit Oss luisterden aandachtig naar het verhaal van auteur Karin Amatmoekrim. De Amsterdamse schrijfster werd door Bibliotheek Oss uitgenodigd om haar enthousiasme voor literatuur te delen. “Het is voor de ontwikkeling van kinderen namelijk erg belangrijk dat ze boeken lezen.” Met haar nieuwe boek The Gym, dat gaat over haar leven als klein donker meisje uit een achterstandswijk, probeert Amatmoekrim het verschil van haar eigen cultuur en dat van Nederland uit te leggen. Het is een hele andere wereld vertelt ze uit eigen ervaring. “Toen ik naar het gymnasium ging, vond ik het verschrikkelijk. Iedereen was blank en bekakt. Ze zaten op hockey en dat kende ik niet. Ook hun kleding begreep ik niet.” Al met al wist de ze het gymnasium toch af te maken. Later studeerde ze af aan de UvA als letterkundige. 'Belachelijk' Door het vertellen van verhalen over haar jeugd, het voorlezen van bladzijdes uit haar nieuwste boek The Gym en het maken van meerdere grappen, wist zij de aandacht van de scholieren te trekken. Hoewel de leerlingen vrijwel het gehele uur stil waren, werd het onrustiger toen de auteur de volgende vraag van een leerling beantwoordde: 'Wat vindt u ervan dat wij leerlingen vijftien boeken per jaar moeten lezen?' "Belachelijk weinig", antwoordde de schrijfster hierop. “Het is toch superleuk om boeken te lezen voor een punt. Later als je een zeurende man en kinderen hebt, heb je veel minder tijd om een boek te lezen.” Leerlingen stelden vragen Prettige bijkomstigheid Het vertellen over haar jeugd en het voorlezen uit haar boek is iets wat de auteur niet voor de eerste keer doet. Ongeveer vier keer per maand reist ze door het land om haar verhaal te doen. “Ik vind het altijd een prettige bijkomstigheid. Het is heel leuk om mijn verhaal aan kinderen te vertellen.” Overigens is dat volgens haar niet het belangrijkste van deze middag. “Het liefste hoop ik leerlingen aan te zetten tot het lezen van literatuur. Door het lezen van boeken groei je als persoon.

donderdag 15 maart 2012

Feest in de mediatheek

Van 15.00 tot 17.00 was er feest in de mediatheek. Wilma was er 12,5 jaar werkzaam en is door de school en haar collega's in het zonnetje gezet.

Karin was in Oss

De lezing voor de leerlingen van het VWO door Karin Amatmoekrin was boeiend. Ze kan enthousiast vertellen over haar leven en schrijverschap en de leerlingen lagen aan haar lippen. Ook de vragen die door de leerlingen gesteld werden gaven een mooi beeld van haar schrijverschap en literatuur in het algemeen.
Van tevoren nog een informatief gesprek met haar in het zonnetje bij de Groene Engel op het terras.

woensdag 14 maart 2012

Morgen komt Karin Amatmoekrim de schrijfster van Het gym naar Oss voor onze VWO leerlingen. Dit schreef ze op 8 maart op haar site: Op donderdag 15 maart aanstaande zak ik af naar het goeiige plaatsje Oss. Nooit geweest, dus dat wordt een groot avontuur. Ik ben er uitgenodigd door de bibliotheek van Oss om voor te lezen aan 300 (!) VWO-leerlingen. Als dat maar goed gaat. -

Docententrofee voor Tonio

Afgelopen maandag kenden de docenten Nederlands de docententrofee 2011 toe aan A.F.Th. van der Heijden voor zijn boek Tonio. Een ontroerende roman over de dood van zijn zoon. Ik ben benieuwd of leerlingen dit op de lijst gaan zetten. Komt er toch nog een dik boek op de lijst!

maandag 13 februari 2012

Isabel voorleeswinnares Oss

Zojuist hebben alle brugklaswinnaars in Oss in de Groene Engel voorgelezen. De presentatie was in handen van de schrijfster Annemarie Bon. En zij probeerde de lezers gerust te stellen en een persoonlijke visie te geven op het voorgelezen fragment. Er waren 8 voorlezers. Isabel las voor uit het boek 'Waanzin' van Mel Wallis de Vries. Volgens juryvoorzitter Anton Bimbergen van Basisbibliotheek Maasland deed ze dat bijna perfect. "De voorleeswedstrijd was van hoog niveau. We hebben er als jury kleine verschillen uitgehaald en daarmee zijn we tot een winnaar gekomen." Hij had nog wel een tip voor de Heesche, die op 23 maart naar de Brabantse finale mag. "Je hebt voor een heel spannend stuk gekozen. Het voorlezen ging heel goed, maar je kunt er nog meer spanning inbrengen."

dinsdag 7 februari 2012

Doeschka Meijsing overleden

Op 30 januari is Doeschka Meijsing in haar woonplaats Amsterdam overleden. Zij stierf aan de complicaties van een zware operatie, zo heeft haar uitgeverij Querido bekendgemaakt. Ze is vierenzestig jaar geworden. Ze werd op 21 oktober 1947 geboren in Eindhoven. Na studies Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap in Amsterdam gaf ze daar enige tijd les op het Ignatius College. Niet lang na de publicatie van haar debuut De hanen en andere verhalen in 1974 werd ze benoemd tot wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Moderne Letterkunde van het Instituut voor neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam. De verhalen in haar debuut verschillen sterk van elkaar, maar vertonen ook een grote thematische overeenkomst. Dat het leven een labyrint is, weerspiegelt zich in het innerlijk van vele personages. In de mediatheek wordt het boek Robinson het meeste geleend en er is een tafeltje met boeken en informatie over haar ingericht.

Expositie van kaarten en citaten

Tijdens het jaarlijkse uitstapje van de mediatheek hebben alle medewerkers bij boekhandel Bek een mooie kaart uitgezocht bij een citaat uit een boek of van een bekende schrijver. Deze kaarten en citaten zijn ingelijst door 3 medewerksters en het is zeker de moeite waard om de teksten in je op te nemen voor je naar de mediatheek gaat.

Tommy Wieringa was in Oss

Vanmiddag was de schrijver Tommy Wieringa in Oss voor de leerlingen van 5 Havo van de 3 Osse scholen. Hij las voor uit zijn bekendste boek Joe
Speedboot. Leerlingen kregen gelegenheid om vragen te stellen en Tommy hoopte dat tenminste 7 leerlingen zijn hele boek gingen lezen in plaats van een samenvatting! Zie item op dtv: http://www.maaslandfm.nl/index.php/nieuws/9332-wieringa-pleit-voor-literatuur-video.html

maandag 30 januari 2012

Voorleeswedstrijd

Voorleeswedstrijd brugklassers TBL Net terug van de voorleeswedstrijd van onze brugklassers op het TBL.Er werden 10 fragmenten uit diverse jeugdromans voorgelezen. En de winnaars die door mogen naar de plaatselijke voorleesronde zijn SJOERD en ISABEL Sjoerd las voor uit het boek Allemaal krijgen we de hemel van Els Beerten: In het Vlaamse dorp van Ward valt er tijdens de Tweede Wereldoorlog bij een aanslag op verzetsleden een dode. Wards vroegere vriend Jef beschuldigt hem van moord. Jef wordt de held, maar is hij dat wel? ISABEL won met een fragment uit Waanzin van Mel Wallis de Vries. Kort na elkaar verdwijnen er vier meisjes in de stad waar Claire (17) met haar vader en zijn vriendin is gaan wonen. Zal Claire de volgende zijn? Ik wens Sjoerd en Isabel veel succes met de volgende ronde.