donderdag 15 november 2012

Pesten

In de mediatheek is een presentatie gemaakt met boeken over pesten.
Meer dan 350.000 kinderen en jongeren in Nederland gaan dagelijks gebukt onder pesterijen. Nog eens 250.000 volwassenen kampen ook met dit probleem. Iedereen plaag t wel eens. Maar in tegenstelling tot pesten zijn bij plagen de plager en de geplaagde gelijkwaardig aan elkaar. De geplaagde kan zich doorgaans goed verweren en plaagt ook wel terug. Bij pesten is er geen sprake van gelijkwaardigheid en heeft de pester ook de intentie om een ander echt te kwetsen. Pesten heeft tevens een systematisch karakter. Kinderen, maar ook (jong)volwassenen die gepest worden kunnen naast de lichamelijke kwetsuren die zij oplopen, op den duur psychische problemen krijgen. Vooral op scholen wordt er vaak gepest. Geschat wordt dat 1 op de 4 (bijna 23%) leerlingen uit het basisonderwijs regelmatig wordt gepest. In het voorgezet onderwijs overkomt dat 8% van de leerlingen. Tegenwoordig probeert men via preventieprogramma's, schoolreglementen en/ of steun voor de slachtoffers het pesten terug te dringen. Pesten in de werksituatie noemt men vaak mobbing, afgeleid van het Engelse woord mob, wat meute of groep betekent. Het wordt vaak genegeerd of doodgezwegen. Degene die het treft raakt soms overspannen en meldt zich ziek. Volgens cijfers van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Leiden worden drie op de tien werknemers regelmatig gepest, en één op de tien zelfs in ernstige mate. Bedrijfseconomische redenen kunnen misschien de doorslag geven bij de aanpak van pesten op het werk. Meer informatie op de actuele documentatiebank.

maandag 5 november 2012

De hormoonfabriek van Saskia Goldschmidt

Afgelopen vrijdag was de presentatie van het boek de Hormoonfabriek in de Groene Engel Waar gaat dit boek over?
De ondernemer Mordechai de Paauw realiseert op het einde van zijn leven dat hij niet fatsoenljk heeft geleefd. Samen met zijn broer Aron stond hij aan het begin van een groot project. Uit het slachtafval werden hormoonpreparaten ontwikkeld. Voor deze roman staat Organon en Oss centraal.Het is een fictief verhaal over de mensen die in het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw werkten in deze fabrieken en hoe de directie met zijn werknemers omging. (proefkonijnen en seksueel misbruik) De schrijfster, die een Joodse vader heeft en daarover onderzoek deed kwam tijdens haar vorige boek verplicht gelukkig deze documentatie tegen en besloot er een roman over te schrijven. Trefwoorden: Haat en nijd tussen broers, vooruitgang, macht, 2e wereldoorlog, joden, fabrieksmeisjes, testeron.

donderdag 1 november 2012

Oefenen met de krantenbank

Op youtube is een filmpje te vinden met een handleiding voor het gebruik en zoeken in de krantenbank. Handig voor profielwerkstukken.