donderdag 15 november 2012

Pesten

In de mediatheek is een presentatie gemaakt met boeken over pesten.
Meer dan 350.000 kinderen en jongeren in Nederland gaan dagelijks gebukt onder pesterijen. Nog eens 250.000 volwassenen kampen ook met dit probleem. Iedereen plaag t wel eens. Maar in tegenstelling tot pesten zijn bij plagen de plager en de geplaagde gelijkwaardig aan elkaar. De geplaagde kan zich doorgaans goed verweren en plaagt ook wel terug. Bij pesten is er geen sprake van gelijkwaardigheid en heeft de pester ook de intentie om een ander echt te kwetsen. Pesten heeft tevens een systematisch karakter. Kinderen, maar ook (jong)volwassenen die gepest worden kunnen naast de lichamelijke kwetsuren die zij oplopen, op den duur psychische problemen krijgen. Vooral op scholen wordt er vaak gepest. Geschat wordt dat 1 op de 4 (bijna 23%) leerlingen uit het basisonderwijs regelmatig wordt gepest. In het voorgezet onderwijs overkomt dat 8% van de leerlingen. Tegenwoordig probeert men via preventieprogramma's, schoolreglementen en/ of steun voor de slachtoffers het pesten terug te dringen. Pesten in de werksituatie noemt men vaak mobbing, afgeleid van het Engelse woord mob, wat meute of groep betekent. Het wordt vaak genegeerd of doodgezwegen. Degene die het treft raakt soms overspannen en meldt zich ziek. Volgens cijfers van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Leiden worden drie op de tien werknemers regelmatig gepest, en één op de tien zelfs in ernstige mate. Bedrijfseconomische redenen kunnen misschien de doorslag geven bij de aanpak van pesten op het werk. Meer informatie op de actuele documentatiebank.

Geen opmerkingen: