maandag 14 mei 2012

Digivaardig

Het Programma Digivaardig & Digiveilig Onze samenleving wordt steeds digitaler. Het kunnen omgaan met digitale middelen is net zo belangrijk als het kunnen lezen en schrijven. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties willen er samen voor zorgen dat de digitale vaardigheid van de Nederlandse (beroeps)bevolking, het vertrouwen in ICT en internet en de digitale veiligheid vergroot. Zij slaan de handen ineen binnen het programma Digivaardig & Digiveilig

Geen opmerkingen: