maandag 14 mei 2012

Glijvlucht van Anne-Gine Goemans

Glijvlucht is uitstekend geschikt als overgangsliteratuur. De taal is niet moeilijk, de gebeurtenissen volgen elkaar in razend tempo op en de roman holt naar een climax, eindigend in een nogal Hollywood-achtig feelgood-einde met een lach en een traan. Gieles, een puber, woont samen met zijn vader en diens gehandicapte broer naast een drukke landingsbaan op een spotterscamping. Zijn moeder is veel weg en werkt in ontwikkelingslanden. Gieles mist zijn moeder en hij traint ganzen en wil daarmee zijn moeder op een spectaculaire manier verwelkomen als zij terugkomt met het vliegtuig. In de tussentijd maakt hij kennis met Meike, via internet. Zij heeft moeilijkheden met haar ouders loopt weg en komt tijdelijk bij Gieles wonen. Gieles moet zijn ontluikende gevoelens voor haar een plaats geven. Ook ontmoet hij een dikke ex-geschiedenisleer in een rolstoel die alles over stoommachines weet en sluit vriendschap met hem. Bovendien vertelt deze man in een vervolgverhaal aan Gieles zijn probleem, dat ook met een vliegtuigongeval te maken heeft gehad en waardoor hij zo zwaarlijvig is geworden. Dit alles wordt zeer humoristisch verteld. Het duurde eventjes voor ik in het verhaal zat maar dan blijf je glimlachen De schrijfster: ‘Glijvlucht had ik nooit geschreven als ik niet van de stad naar een dorpje was verhuisd. Grote romantiek. Overal ganzen, meerkoeten en paling. We kregen drie kinderen in ons dijkhuis. Voor het eerst werd ik me bewust van het landschap en wat dat met je doet

TONIO

De prijs voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar gaat naar Tonio van A.F.Th. van der Heijden. De vakjury onder leiding van Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW kende deze prijs op 7 mei toe in het Amstel Hotel tijdens een galadiner voor 150 genodigden. En werd live in Nieuwsuur uitgezonden. Op de Eerste Pinksterdag van 2010 komt Tonio van der Heijden, het enig kind van A.F.Th. van der Heijden en Mirjam Rotenstreich, bij een verkeersongeval om het leven. Het is vroeg in de ochtend als hij, ter hoogte van het Vondelpark in het centrum van Amsterdam, wordt geschept door een auto. Hij wordt in kritieke toestand naar het Academisch Medisch Centrum vervoerd, waar hij diezelfde dag aan zijn verwondingen overlijdt. Tonio zal niet ouder worden dan 21 jaar. A.F.Th. van der Heijden doet het enige waar hij op dat moment toe in staat is: in zijn herinnering graven, aantekeningen maken, schrijven. Daarbij voortgedreven door twee dwingende vragen: wat gebeurde er met Tonio in de laatste uren en dagen voorafgaand aan de ramp, en hoe kon dit ongeluk plaatsvinden? Een zoektocht naar het wat en het hoe, die leidt langs verschillende ooggetuigen, vrienden, politiemensen, artsen en het mysterieuze meisje Jenny, dat in de laatste weken van Tonio’s leven een cruciale rol blijkt te hebben vervuld. Tonio vormt de neerslag van die zoektocht. Een nauwgezette reconstructie van een jongensleven en een radeloze queeste naar zin en betekenis.

Digivaardig

Het Programma Digivaardig & Digiveilig Onze samenleving wordt steeds digitaler. Het kunnen omgaan met digitale middelen is net zo belangrijk als het kunnen lezen en schrijven. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties willen er samen voor zorgen dat de digitale vaardigheid van de Nederlandse (beroeps)bevolking, het vertrouwen in ICT en internet en de digitale veiligheid vergroot. Zij slaan de handen ineen binnen het programma Digivaardig & Digiveilig