dinsdag 24 juni 2014

Demos

Op de site Demos is veel interessante informatie te vinden voor profielwerkstukken.
Het NIDI is een onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en is geaffilieerd met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het NIDI houdt zich bezig met onderzoek naar ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de bevolking (demografie).

Door het doen van onderzoek naar bevolkingsvraagstukken voorziet het NIDI in de maatschappelijke en wetenschappelijke behoefte om een beeld te schetsen van hoe onze samenleving zich ontwikkelt. Dit is belangrijke informatie voor beleidsterreinen als zorg, wonen en de arbeidsmarkt.

Geen opmerkingen: