dinsdag 23 april 2013

Mijn majesteit


Mijn Majesteit - Deutekom & De Bruin

Bundel korte verhalen over de koningin, die in het kader van de troonswisseling een hele oranje mallemolen op gang brengt. Ook in uitgeversland.

Samenstellers Marga Deutekom en Erik de Bruin presenteren met deze bundel in totaal 21 bijdragen van bekende Nederlanders die iets met de koningin te maken hebben gehad of zouden willen hebben.
Hun bijdragen variëren sterk, zowel qua intonatie en qua gezindheid als qua insteek.
Van de eenmalige ontmoeting waarvan ze nog steeds onder de indruk zijn tot een terugblik op een interview of heimelijke fantasieën over de koningin.

Gids Peck

Die laatste is van Youp, de vleesgeworden paradox over egalitarisme met elitaire uitzonderingen, die de koningin een uitstapje a la Audrey Hepburn in de film Roman Holiday toewenst. Met hemzelf als gids Peck, dat spreekt.
Claudia De Breij biecht in een erg ontwapenend verhaal haar blooslijstje op, waaronder haar adoratie voor Barbra Streisand en… Beatrix. Eigenlijk kan dat niet, vindt ze, maar toch houdt ze van de Oranjes, gevolgd door ludieke uitleg.

Interview

Serieuzere bijdragen komen van Paul Witteman, met een gedegen verslag over zijn interview met Willem en Máxima en wat daar misging ("Het is maar een mening" - weet u nog?), en aartsrepublikein Tomas Ross.
Carrie komt niet dichter bij de vertrekkende vorstin dan te melden dat ze zich de kroning nog goed kan herinneren, waarna ze overgaat op een koningin van de nacht, een meisje uit het leven dat op tragische wijze aan haar einde kwam.

Hollands

Verdere bijdragen, afkomstig van onder anderen Leon Verdonschot, Dolf Jansen, Tomas Ross, Deborah Campert, Jan Siebelink, geven een dito afwisselende inslag.
De meest geslaagde verhalen komen van de auteurs die de focus op "de koningin en ik" leggen, in plaats van op "ik en de koningin".
De teneur van de bundel is heel Hollands, van republikeins tot monarchistisch en alles daartussen, met enkele recalcitrante en seks & drugs & rock'n'roll uitvliegers. Ook dat is knaloranje.

Geen opmerkingen: