maandag 4 april 2011

Boek van de week


Op leesmij deze week het boek Een verhaal uit de stad Damsko.
In de vierde klas van de havo dreigt een 17-jarige jongen uit een migrantengezin, tot dan een goede leerling, in een negatieve spiraal te komen.

Beleef dit boek:
Beleef!
Je bent jong en fokked op en geen tatta. Ziedaar het probleem. Want je weet niets, voelt niets en doet niets nuttigs. Je lievelingswoorden zijn: ‘ik weet niet’ en ‘gewoon’. Je antwoordt het op iedere vraag die aan je gesteld wordt. Ook je vader weet niets over je; hoe oud je bent en in welke klas je zit, wat voor een opleiding je doet… Je moeder spreekt geen Nederlands, denkt dat er gif in haar bloed zit en ziek is. Maar ze komt gewoon de deur niet uit. En als Louazna, je vriendinnetje, je vraagt: ‘Wat beteken ik voor je?’, begrijp je echt niet wat ze bedoelt.
Dan raakt mevrouw Meertens, je mentrix op school, een gevoelige snaar bij je. Ze probeert aardig te zijn, maar de snaar is te gevoelig. Je hebt teveel narigheid opgekropt, en voordat je er zelf iets aan kunt doen, komt alles eruit

Geen opmerkingen: