maandag 14 december 2009

Maatschappleijke stage
De maatschappelijke stage levert veel op. Leerlingen ervaren hoe leuk het is iets voor een ander te doen. Scholen breiden hun netwerk uit en werken samen met vrijwilligerscentrales en stagebieders. Het vrijwilligerswerk krijgt een nieuw imago.

Geen opmerkingen: